Dr. Rhys Jones

We are pleased to announce Dr Rhys Jones as the official Ambassador of Ein Dôl Iechyd – Our Health Meadow and look forward to working with him on this fantastic project.

dr rhys

Rydym yn falch o gyhoeddi Dr Rhys Jones fel Llysgennad swyddogol Ein Dôl Iechyd – Our Health Meadow ac edrychwn ymlaen at weithio gydag ef ar y prosiect gwych hwn.